Z důvodu přesunu databáze na jiný server a následné tvorby vyrovnávací paměti budou webové aplikace Archivní Vademecum a Průvodce sbírkou matrik i nadále nepřístupné. Předpokládaná doba spuštění je 19. květnaWegen Übertragung unserer Dateien auf einen neuen Server und wegen dem nachfolgenden Puffer-Aufbau werden die Datenbänke Archivní Vademecum sowie der Führer durch die Sammlung der Personenstandsregister bis auf Weiteres offline bleiben. Der Neustart erfolgt wahrscheinlich am 19. MaiBecause of the database transmission to the new server and the subsequent production of the data buffer, the web applications Archival Vademecum and Vital Records Search shall be inaccessible. The estimated date of activation is 19/5/2014